Thomas Gunnarsson
Eva Gunnarsson
Kalle Gunnarsson
Tel: 0492-270 22
skip to the main content area of this page

Nationalparker


Norra Kvill är något så ovanligt som en välbevarad gammelskog på sydsvenska höglandet. Här finns gott om omkullfallna träd, väldiga mossbeklädda stenblock och trolska små tjärnar. På höjderna dominerar tallen och i sänkorna som är bördigare trivs granen bäst. Genom parken går också en bäck som kastar sig ner genom en svårtillgänglig ravin. Här trivs ädellövträd och växter som är ovanliga i denna del av länet, t ex dvärghäxört och missne. De två små näckrosklädda sjöarna i parken - Stora och Lilla Idgölen ligger som mörka ögon i skogen och skapar en mycket speciell känsla för besökaren. Norra Kvills nationalpark är ett vildmarksparadis för den stressade nutidsmänniskan. Från parkentrén går två välmarkerade leder genom parken. Den ena rundar Lilla Idgölen och tar dig upp på utsiktspunkten Idhöjden, den andra är inte lika lång och rundar Stora Idgölen. Båda lederna har spänger över våta partier men delar av sträckan är ganska krävande då det är stora nivåskillnader i parken.

Norra Kvill

Kvilleken i Norra Kvills nationalpark